Powrót do strony głównej

Grand Prix Damy Pik" 2019 - Wyniki końcowe!!!
W punktacji uwzględniono wyniki Białogardu od 24 kwietnia 2019r.
(stan na dzień 12 GRUDNIA 2019r.)

Powrót do strony głównej
Dane Źródłowe do powyższej punktacji