Powrót do strony głównej
STOWARZYSZENIE SPORTOWE BRYDŻYSTÓW
POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO „DAMA PIK”
Powrót do strony głównej


    STOWARZYSZENIE SPORTOWE BRYDŻYSTÓW POWIATU BIAŁOGARDZKIEGO  „DAMA PIK” DECYZJĄ Starosty Białogardzkiego dnia 30.10.2013r. zostało wpisane do ewidencji uczniowskich klubów oraz stowarzyszeń. Dnia 15.10.2013r. otrzymało numer identyfikacyjny REGON, a dnia 12.11.2013r. Numer Identyfikacji Podatkowej
SSBPB „DAMA PIK” z siedzibą w Białogardzie jest organizacją pozarządową i działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa polskiego w oparciu o pracę woluntarystyczną i społeczną członków. „ZARZĄD” stowarzyszenia realizuje swoje cele statutowe.

 

     Celem stowarzyszenia jest:

                       ♠ - prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji brydża sportowego, w tym wśród młodzieży osób niepełnosprawnych;

                       ♠ - wspieranie aktywności obywateli i integrowanie społeczności lokalnej;

                       ♠ - przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej obywateli i organizacji pozarządowych;

                       ♠ - pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między lokalnymi środowiskami i organizacjami;

                       ♠ - promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym;

                      

 

     Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności poprzez:

                       ♠ - organizowanie spotkań, imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

                       ♠ - organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek oraz turniejów sportowych;

                       ♠ - współpracę z organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze;

                       ♠ - współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu;

                       ♠ - prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych;

                       ♠ - prowadzenie działalności statutowej w środowiskach młodzieży;

                       ♠ - podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

 

     Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

         
   
W dniu 30 października 2014 roku w Karlińskim Ośrodku Kultury Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sportowego Brydżystów Powiatu Białogardzkiego „ DAMA PIK ” dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia na II kadencję:

 

                  ZARZĄD  w składzie:                                                                                         KOMISJA REWIZYJNA w składzie:

                  Zbigniew Lange                     - Prezes                                                                    Zdzisław Sewruk          - Przewodniczący

                  Jerzy Czeszewski                  - Wiceprezes                                                            Bogusław Szczepański - Członek

                  Tadeusz Rodak                      - Sekretarz                                                              

                  Roman CHMIELECKI         - Skarbnik

 

 

Oto tylko, niektóre osiągnięcia naszych członków, którymi możemy się pochwalić:

 

Czeszewski Jerzy – wielokrotny mistrz Polski, zdobywca trofeów na ogólnopolskich: Kongresach, Olimpiadach czy turniejach brydża sportowego, obecnie wraz z partnerem Adamowiczem Wiesławem jako członkowie drużyny klubu „Uzdrowiska Połczyn Zdrój” uczestniczyli w rozgrywkach III Ligi Makroregionalnej Brydża Sportowego; Chmielecki Roman – wieloletni uczestnik i laureat ogólnopolskich: olimpiad, spartakiad, zlotów i turniejów brydżowych „Internautów”; Aleksandrowicz Bolesław i Kryń Andrzej – od kilkunastu lat uczestniczą w Mistrzostwach Polski Kolejarzy w brydżu sportowym (w 2012r.  wraz z drużyną zdobyli IV miejsce, a w roku 2013 w Turnieju Timów zajęliśmy VI miejsce, a w 2015 III miejsce w turnieju par. W styczniu 2014 roku w Połczynie Zdroju odbył się Kongres Brydżowa Sportowego, który zgromadził czołowych brydżystów naszego kraju, wzięły udział cztery pary naszego stowarzyszenia tj. Jerzy Czeszewski – Wiesław Adamowicz, Roman Chmielecki – Zbigniew Hryszkiewicz, Bolesław Aleksandrowicz - Andrzej Kryń, Zdzisław Sewruk – Jan Czajkowski i jako debiutanci zajęli całkiem przyzwoite miejsca.

27.02-02.03.2014r. w Białym Dunajcu odbył się  „Zlot Brydżowy”  na 26 zawodników kol. Chmielecki Roman zajął: 

I miejsce w Turnieju Teamów i  II miejsce w Turnieju Par. W roku 2014 w Turnieju Brydża Sportowego Par o Puchar Starosty Powiatu Świdwińskiego brali udział członkowie naszego stowarzyszenia: Jerzy Czeszewski - Wiesław Adamowicz zajęli III miejsce, natomiast Andrzej Kryń – Bolesław Aleksandrowicz IV miejsce. 01.03.2014r. w Bierzwnicy koło Świdwina  w „Turnieju Brydża Sportowego z okazji wyzwolenia Bierzwnicy” startowało 26 zawodników, nasze pary: Czajkowski Jan i Sewruk Zdzisław zajęła I miejsce, Niemczycki Edward i Rodak Tadeusz – V, Kryń Andrzej i Fiedkiewicz Stanisław - VII natomiast Pietroń Lech i Sobolewski Kazimierz - XII. 02.03.2014r. w Łobezie odbył się „Turniej Brydża Sportowego o puchar Starosty Powiatu Łobezkiego” startowało 48 zawodników, Kryń Andrzej w parze z Fiedkiewiczem Stanisławem zajął II miejsce. Lange Zbigniew wraz z partnerem zajął II miejsce w turnieju par o Puchar Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w 2015r.

 

Serdecznie zapraszamy sympatyków brydża, a w szczególności młodzież na nasze spotkania brydżowe do Białogardu do Powiatowego Domu  Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego, gramy w „Piwnicy Pod Jedynką” Plac Wolności 1 gdzie gramy w każdy czwartek, natomiast w każdy wtorek o godz. 17,30 spotykamy się w Karlińskim Ośrodku Kultury, ul. Parkowa 1.